Chicken and rabbit breeding

Chicken and rabbit breeding by Kigosi farmers (Congo) Hoender-en konijnenkweek door de boeren van Kigosi (Congo) Photo intelligence service B.a.k. From thesis Homegrown Peasantry in the Belgian Congo and Ruanda-Urundi National Horticultural Melle Colonial Division                                            Uit scriptie De inlandse Boerenstand in Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi Rijkstuinbouwschool Melle Koloniale Afdeling Monograph edited by / Monographie bewerkt door René van Damme 1947-1948                                                                        Found in Gent

Chicken and rabbit breeding by Kigosi farmers (Congo)
Hoender-en konijnenkweek door de boeren van Kigosi (Congo)
Photo intelligence service B.a.k.
From thesis Homegrown Peasantry in the Belgian Congo and Ruanda-Urundi
National Horticultural  School Melle Colonial Division                                                                          Uit scriptie De inlandse Boerenstand in Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi
Rijkstuinbouwschool Melle Koloniale Afdeling
Monograph edited by / Monographie bewerkt door René van Damme
1947-1948                                                                                                                                                Found in Gent