Étoile du Congo

Étoile du Congo Star of the Congo Mine Lubumbashi, Katanga 8,7x16,5 cm 30 April 1910 Found in Mouscron

Étoile du Congo
Star of the Congo Mine
Lubumbashi, Katanga
8,7×16,5 cm
30 April 1910
Found in Mouscron